Mürekkebülkuvva

Mürekkebü’l-kuvva: Çift özellikli, aynı anda iki niteliği barındıran.

Her bir cevherinin kendine has mizacı olan mürekkeb ilaca denir. Bir diğer ifadeyle bir şeyin terkibinden sonra dış görünüşünün değişip aslının (suret-i vahdani) değişmemesi. Vücuda girdikten ve etkileşime uğradıktan sonra ayırt edilemez ve tek bir etkisi yoktur. Vücuda girdikten sonra kısımlara ayrılır. Her kısmın kendine has etkisi ve keyfiyeti vardır. İçerdiği maddelerin kesafet, letafet, imtizaç ve terkibi yönüne göre çabuk ya da geç meydana gelmesi zıt ve farklı oluşundan (mütehalife-i mütezade) kaynaklıdır.

(Modern Çağda Ne Yemeyeceğimi Biliyorum, Hikmet Ağacı Yayınları)