Kesif Gıda

  1. Tekâsüf kökünden türetilen “kesif” kelimesi yoğunlaşma ve sıklaşma demektir. Bedenin “kuvve-i müdebbire”si, bu gıdaların kullanımı için fazla enerji harcar ve organların kullanımına hazır hale getirir. Bu gıdalarda artık madde fazladır. (Geleneksel Tıpta Beslenme kitabı, Hikmet Ağacı yayınları)