MADDE 1: TARAFLAR

1.1. SATICI:

 • Ünvanı: Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti.
 • Adres: Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. Serenity Plus B No: 61 – 63 İç Kapı No: 34 Küçükçekmece / İstanbul
 • Telefon: 0538 055 1214
 • E-posta: [email protected]

1.2. ALICI:

 • Adı Soyadı:
 • Adres:
 • Telefon:
 • E-posta:

İş bu sözleşme kapsamında alıcı hikmetagaci.com internet sitesinden sipariş veren kişidir, sözleşmenin geri kalanında Müşteri olarak anılacaktır. Müşteri’nin, üye olurken veya sipariş verirken kullanıldığı adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

 

MADDE 2: KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, Müşteri`nın SATICI`ya ait hikmetagaci.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. Müşteri, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler, cayma hakkı, gizlilik ve kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme, uyuşmazlık halinde başvuru hakları vs. tüm ön bilgileri ve sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.3. hikmetagaci.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve Müşteritarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura ve sevk irsaliyesi işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

2.4. İşbu sözleşme, Müşteri’nın ürünün siparişine ilişkin elektronik ortamda gerekli teyidi vermesinden sonra geçerlilik kazanır.

 

MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

3.1. Müşteri’nın teslimini talep etmiş olduğu ürün, Müşteri tarafından belirlenmiş olan teslimat adresi adresine kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilecektir.

3.2. Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri Müşteri’nın sipariş verdiği bölümde yazıldığı gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı Müşteri kabul eder ve ayrıca bu durumlardan oluşabilecek her türlü sorumluluğu Müşteri kabul eder.

3.3. S ATICI gerekli gördüğü durumlarda,Müşteri’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediği tespit edildiğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Müşteri’nın vermiş olduğu telefon, elektronik posta ve posta adreslerindenMüşteri’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (onbeş) gün süre ile dondurma hakkına sahiptir.Müşteri’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içinde Müşteri’dan herhangi bir cevap alınamaz ise SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

3.4. Listede ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilen kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirlenen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

4.1. Sipariş onayı mailinin Müşteri’nın verdiği e-posta hesabına gönderilmesi, stoğun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesiyle birlikte, ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 5 iş günü içinde kargo şirketine teslim eder. Müşteri’ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcıyla bildirmek koşuluyla bu süre en fazla 30 (otuz) gün uzatılabilir.

4.2. Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo ile Müşteri’nın adresine teslim edilecektir. Teslimat masrafları Müşteri aittir. Sipariş onaylandığında kargo bedava kampanyası yapılması durumunda teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. Teslim anında Müşteri’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Karayolları Taşıma Yönetmeliği md. 43 kapsamında kargo şirketinin veri işleme faaliyeti SATICI’nın yetki alanı dışındadır.

4.3. Sözleşme konusu ürün, Müşteri dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, Müşteri`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Müşteri’ya aittir.

4.4. Ürünler, kargo şirketinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

4.5. SATICI, ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde durumu Müşteri`ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine iade edilir.

4.6. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. Müşteri, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. Müşteri, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3. Müşteri, hikmetagaci.com internet sitesinden SATICI’nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, kişisel verilerin işlenmesine yönelik sitemizde bulunan aydınlatma metnini okuduğunu kabul ve beyan eder.

5.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Müşteri, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu hikmetagaci.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.5. Müşteri, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene ederek kırık, ezik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayarak kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmalıdır. Eğer kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürün/ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkıMüşteri’da vardır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Müşteri’ya aittir. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise durum tutanağın Müşteri’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI’ya bildirilmelidir. Müşteri, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile ürünün gönderilmesini talep etmesi durumunda, ürünün ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir

5.6. Müşteri, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, Müşteri’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

5.7. Cayma hakkı kullanılacaksa süresi içerisinde fatura ve sevk irsaliyesi ile iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezseMüşteri’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

 

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. SATICI, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca mücbir haller dışında sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Müşteri’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.2. SATICI, işbu sözleşmenin 10. maddesine uygun olarak ve istisnalar haricinde Müşteri’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmeyi imzaladığı/onayladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul etmektedir.

6.3. 18 (onsekiz) yaşından küçük kişiler hikmetagaci.com adresinden alışveriş yapamaz.

6.4. SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Müşteri’ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. SATICI, ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Müşteri’ya bildirimde bulunmak zorundadır. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (ondört) gün içinde iade edilir.

6.5. hikmetagaci.com adresinden kredi kartı ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 1 gün içinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır. Ödemeli gönderi gibi Müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

7.1. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli hikmetagaci.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

7.2. SATICI, teknik nedenlerden ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat yanlışlıklarından sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Müşteri SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.

 

MADDE 8: SİPARİŞ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

8.1. Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. Eğer vadeli satış yapılıyor ise satış, satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

8.2. Müşteri, çalıştığı bankaya karşı 9. madde hükmünce sorumludur.

8.3. Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.

8.4. Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) Müşteri tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce Müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

8.5. Ürünün tesliminden sonra Müşteri’ya ait kredi kartınınMüşteri’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Müşteri’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 (on) gün içinde SATICI’ya nakliye giderleri kendisine ait olmak kaydı ile göndermesi zorunludur.

 

MADDE 9: ÖDEME PLANI

9.1. Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Müşteri, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Müşteri arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

9.3. ALICI’nın kullandığı kredi kartı veya diğer ödeme seçenekleri sürecinde bankanın/ödeme kuruluşunun veri işleme faaliyetleri satıcının sorumluluğunda değildir.

 

MADDE 10: CAYMA HAKKI

10.1. Müşteri’nın cayma hakkından faydalanabilmesi için; yapılan satışın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamına giren bir satış sözleşmesine dayanması; iadenin, satın alınan ürünü kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim tarihinden itibaren herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir. İade gönderilirken ALICI’nın kullanması gereken anlaşmalı kargo firmaları ve anlaşma kodları Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmiştir.

10.2. İade işlemlerinin gerçekleşmesi için öncelikli olarak Müşteri’nın fatura alt kısmında bulunan iade bölümünü ve/veya Ek 1’de bulunan Cayma Formu’nu doldurması ve yazılı olarak SATICI’ya süresi içinde bildirmesi gerekmektedir. Bu bölüm doldurulmadan yapılacak iade talepleri kabul edilmeyecektir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Müşteri’ya teslim edilen ürüne ilişkin faturanın iadesi zorunludur. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

10.3. Müşteri’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa ürünün ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade edecektir. Fatura aslı gönderilmezse, Müşteri’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

10.4. SATICI, tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığıyla iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince Müşteri’ya nakit olarak ödeme yapılmamaktadır. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kart hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Alışveriş kredi kartıyla ve taksitli olarak yapılmışsa, ürünü kaç taksit ile aldıysanız, banka geri ödemesini taksitle yapmaktadır.

10.5. Müşteri’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Müşteri kusur oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 11: CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

11.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde belirtilen istisnaların olması durumunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden, kullanım esnasında Müşteritarafından vücut ile birebir temas gerektiren iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler (kulaklıklar vs.), tek kullanımlık ürünler ve buna benzer ürünler arızalı/ ayıplı olması halleri dışında niteliği itibariyle cayma hakkı kullanılamayacak ürünler arasında bulunmaktadır.

11.2. ALICI’nın özel istekleri ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

MADDE 12: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Müşteri, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretiniMüşteri’dan talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 13: GARANTİ

SATICI’nın garanti sorumluluğu yalnızca 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.

 

MADDE 14: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar yetkili Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

MADDE 15: KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel bilgilerinizin korunması ve ödeme sırasındaki güvenliğiniz bizler için çok önemlidir. Bundan dolayı bilgilerinizi titizlikle korumanın önemi ve bilinci ile ödemelerinizin kredi kartı ile gerçekleştirilmesi aşamasında, 3D Secure sistemini kullanmanızı öneririz. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek: Kredi kart numarası) Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak, anlaşmalı olduğumuz bankaya sizin tarafınızdan aktarılmaktadır. Tüm kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 256 bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumların eline geçirilmesi önlenmiştir. Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti., Müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla aşağıda yazılı olan kişisel bilgileri satış sözleşmesinin ifası için talep etmektedir. Müşterilerimizden istenen kişisel bilgiler, siz Müşterilerimize hizmet verilebilmesi için gerekli olup, istisnasız tüm Müşterilerimize ait bu bilgiler kati suretle gizlilik içerisinde alınmakta ve sıkı güvenlik tedbirleri altında korunmaktadır. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için Müşteri bilgilerimizin saklanması, kullanımı, işlenmesi kısmen gereklidir.

Detaylı Kişisel Veri İşleme Politikasına ve aydınlatma metinlerine https://hikmetagaci.com/kvkk/ web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ürün satın aldığınızda Ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon, e-posta adresi, sipariş bilgileri, alıcı bilgileri, alıcı notları, teslim alacak kişi bilgileri, kredi kartının bilgilerini vermeniz istenecektir.

Sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak işlenecek olan bilgileriniz ancak aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılacaktır;

 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması amacıyla,
 • Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla,
 • Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme amacıyla,
 • Siparişlerin teslimi/iadesi amacıyla,
 • Siparişler ile ilgili şikayetlerin çözülmesi amacıyla,
 • Teknik servis hizmetinin verilebilmesi amacıyla,
 • Önceden onay vermeniz kaydıyla yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgi vermek için elektronik ileti gönderilmesi amacıyla,
 • İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi amacıyla,
 • Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Promosyon ve hediye verilebilmesi amacıyla,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar),
 • e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece sizler ulaşabilmekte ve bilgileri sadece sizler değiştirebilmektesiniz. Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti. , hiçbir koşulda tarafınızdan sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti.’nin sahibi olduğu internet sitelerinde; kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevirim içi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn: cookie uygulaması gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir. Şirketimizin Çerez Politikasına ve çerezlerin nasıl yönetileceğine dair bilgiye https://hikmetagaci.com/cerez-politikasi internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti.’nin kurumsal e-posta hesapları Microsoft tarafından Türkiye dışından sunulmaktadır. Şirket uzantılı e-posta üzerinden yazışmanız halinde kişisel verilerinizin bilişim sisteminin yapısı nedeni ile Türkiye dışında işleneceği bilinmelidir. Ayrıca Müşterilerimizin sistemimize bildirdikleri şahsi e-posta hesapları da yurt dışından sunulduğu takdirde verilerin yurt dışında işlendiği bilinmelidir.

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile;

 • Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,
 • Siparişlerin teslim/iadesi amacıyla lojistik ve kargo firmalarıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
 • Ödeme/tahsilat hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla bankalar ve ödeme aracılık sistemleri şirketleriyle,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapılabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti.’nin kullandığı bilişim teknolojileri gereği bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
 • Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından kullanılan ERP vs. diğer bilişim sistemlerinin işlerliği ve güvenirliliği açısından ilgili tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
 • Promosyon ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,
 • Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti.’nin ortakları/hissedarlarıyla,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla.

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti., Müşterilerine ait kişisel bilgileri ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklayacaktır. Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti., ticari ilişki sona erdikten sonra Türk Ticaret Kanuna göre 10 yıl boyunca verileri saklamakla yükümlüdür. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ilk imha süresinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Müşteri, ilgili kanunun 5. maddesi 2. fıkrasındaki şartlar ve kanunen işlenmesi gereken veriler hariç olma kaydı ile kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği izni her zaman geri alabilir.

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler (yalnızca bizde olduğunu düşündüğünüz veriler ile başvurunuz, bizde olmayan verileri sunduğunuz takdirde bunun yeni bir veri işleme faaliyeti olduğunu göz önünde bulundurunuz.) ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Çobançeşme Mah. Bilge 1 Sok. No:17 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak, veya ilgili kişi tarafından Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti.’ye daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle elektronik posta ile [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvuru sürecine ilişkin detaylara KVKK madde 13’ten ulaşabilirsiniz.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Başvurucu sayısı birden fazla olduğu takdirde Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti. ek doğrulama talep edebilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Tarafımızda olmadığını düşündüğünüz verilerinizi bizle paylaşmayınız, paylaşırsanız yeni bir veri işleme faaliyeti olacağını unutmayınız. Kimliğinizi kontrol amacı ile istenilen bilgilerden tarafımızda olduğunu bildiğiniz/düşündüğünüz veriler ile tarafımıza ulaşınız.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Hikmet Ağacı Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

MADDE 16: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Müşteri işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde,Müşteri tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.