Müdirr

Sahip olduğu letafet/latiflik ve hararet kuvveti sayesinde atık su ve sıvıları (fuzul-i seyyale [akışkan atıklar]); idrar, ter, regl
ve süt yoluyla dışarı atar. (Geleneksel Tıpta Beslenme, Hikmet Ağacı Yayınları)