Erkan

  1. Hekimler; insan, hayvan ve bitki olmak üzere her şeyin dört unsur ve dört temel rükünden oluştuğuna, bu dört rüknün her şeyi etkileyip yeni bir keyfiyeti (niteliği) ortaya çıkardığına inanırlar. Bu dört rükün şöyledir: Ateş, hava, su ve toprak. (Geleneksel Tıpta Beslenme kitabı, Hikmet Ağacı yayınları)