Ahlat-ı Erba’a

  1. Ahlât-ı Erba’a, “bir şey ile karışan dört sıvı, dört hılt” demek olup bedendeki sağlık dengesini düzenleyen “kan, balgam, safra ve sevda”dan oluşur. Buna seyyâlât-ı erba’a (dört akışkanlar) da denilir. Her bir hılt insan vücudunda belli başlı vazifeler görmektedir. Vazifelerini yaptıkları müddetçe kişinin mizacı dengelenip sağlıklı hali sürer. Ancak herhangi birinin diğeri üzerine baskın gelmesi halinde emrâz-ı cismâniyye (hastalık) baş gösterir. (Geleneksel Tıpta Beslenme kitabı, Hikmet Ağacı yayınları)